Stichting

De stichting Groeiplatform GEA (SGGEA) heeft als doel de toepassing van het gedachtegoed van General Enterprise Architecting te bevorderen en het gedachtegoed verder te ontwikkelen en onderhouden.

De SGGEA stimuleert het gebruik van GEA door kennis te delen over opgeloste vraagstukken en de daarin behaalde resultaten. Daarnaast door de inzetmogelijkheden van GEA te duiden voor specifieke soorten vraagstukken. Door bijeenkomsten te organiseren brengt de SGGEA organisaties en architecten bijeen en draagt zij bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring.

Binnen het GEA-gedachtegoed is naast het oplossen van vraagstukken ook veel aandacht voor de enterprisearchitecturrfunctie en de ontwikkeling daarvan. De kennis en ervaringen van deze onderdelen van GEA komen ook aan de orde tijdens de diverse bijeenkomsten.

Bij de doorontwikkeling van het GEA-gedachtegoed stimuleert en begeleidt SGGEA het uitvoeren van onderzoek, doorgaans in de vorm van afstudeer- en promotieonderzoeken. SGGEA brengt onderzoekers in direct contact met architecten die GEA in de praktijk toepassen. Door de balans te bewaken tussen toepassing en wetenschap – die voortkomt uit de samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en het Luxembourg Institute of Science and Technology te Luxemburg – borgt SGGEA de praktische waarde van het GEA-gedachtegoed.

Naast het bestuur is een GEA-kernteam werkzaam voor verbreding van de toepassing en de doorontwikkeling van GEA. Voor specifieke thema’s als certificering, marketing of actuele inhoudelijke ontwikkelingen worden gericht werkgroepen samengesteld.

Bestuur stichting Groeiplatform GEA

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

Foto van Roel Wagter

Roel Wagter

Voorzitter


Foto van Rob Stovers

Rob Stovers

Penningmeester

Rob Stovers is een ervaren enterprisearchitect en jarenlang betrokken bij de (door)ontwikkeling en toepassing van GEA. 

Secretaris van de stichting: Willem Krijgsman

Willem Krijgsman

Secretaris

Bestuurslid van de stichting: Anton Opperman

Anton Opperman

Bestuurslid