GEA Userconference 2019

Datum: 26/06/2019

 

Laatste update: 30 mei 2019

Op 26 juni vindt de 2e GEA Userconference plaats. Na het succes van de 1e GEA Userconference in 2018, die inging op hoe GEA door verschillende partijen gebruikt werd, staat de 2e Userconference geheel in het teken van het nieuwe GEA boek. De drie auteurs zullen een toelichting geven op het praktijkboek en elk een onderdeel daaruit presenteren. Uiteraard is er ook gelegenheid tot netwerken. We sluiten af met een borrel.

Roel Wagter: Het GEA-framework 

Foto van Roel WagterIn zijn presentatie gaat Roel in op de ‘why’ van GEA en hoe de samenhang van organisaties via de tien stuurelementen van het GEA-framework expliciet wordt gemaakt. De toepassingsmogelijkheden van het GEA-framework voor autonoom opererende organisaties worden toegelicht, daarna wordt ingegaan op de toepassing bij meer complexe samenwerkingsvormen als allianties, ketensamenwerking en fusies. De functie en toegevoegde waarde van het GEA-framework in deze situaties wordt geduid. In lijn met de titel van het boek ‘GEA: Enterprisearchitectuur in de praktijk’ wordt deze presentatie met behulp van praktijkvoorbeelden verrijkt.

Jules de Ruijter: Het GEA-stappenplan 

Foto van Jules de RuijterHet nieuwe GEA-boek bevat een praktisch stappenplan voor het oplossen van bedrijfsvraagstukken, gebaseerd op jarenlange toepassing van GEA bij diverse organisaties. Jules geeft in zijn presentatie een toelichting op het GEA-stappenplan en gaat daarbij met name in op de (ver)nieuw(d)e onderdelen. Het praktisch stappenplan helpt om GEA doeltreffend in te zetten bij actuele thema’s als digital transformatie en georganiseerde disruptie.

Rob Stovers: GEA en agile werken
Foto van Rob StoversIn een organisatie worden door architecten verschillende instrumenten gebruikt. In het nieuwe GEA-boek is daarom veel aandacht voor de relatie tussen GEA en andere instrumenten, zoals strategische stuurinstrumenten, enterprisearchitectuurmethoden en -raamwerken en portfoliomanagement. Daarbij is de insteek dat instrumenten elkaar versterken en dat een gecombineerde toepassing meerwaarde heeft. In zijn presentatie gaat Rob, ter illustratie hiervan, in op de combinatie tussen GEA en agile werken, waarbij met name de relatie met SAFe wordt uitgelicht.

 

Locatie

Solventa
51-1 Wattbaan
Nieuwegein

Datum en tijdstip

26/06/2019
Start: 14:00 - Eind: 17:00

Aanmelden