GEA Userconference 2019

Datum: 26/06/2019

 

Laatste update: 10 sep 2019

De 2e GEA Userconference

Jan de Harder opent UCGEA2019
Op 26 juni 2019 vond de 2e GEA Userconference plaats. Na het succes van de 1e GEA Userconference in 2018, die inging op hoe GEA door verschillende partijen gebruikt werd, stond de 2e Userconference geheel in het teken van het nieuwe GEA-boek: ‘GEA Enterprisearchitectuur in de praktijk’. Ongeveer 25 belangstellenden verzamelden zich in Nieuwgein om door de drie auteurs bijgepraat te worden over de inhoud van het nieuwe boek. Dagvoorzitter en gastheer Jan de Harder van Solventa heet alle aanwezigen welkom en introduceert de sprekers van de conference.

Roel Wagter: Het GEA-framework 

Roel Wagter presenteert op UCGEA 2019Roel Wagter trapt af met een presentatie over het ‘GEA-framework’. In zijn presentatie ging hij in op de ‘why’ van GEA en hoe de samenhang van organisaties via de tien stuurelementen van het GEA-framework expliciet wordt gemaakt. De toepassingsmogelijkheden van het GEA-framework voor autonoom opererende organisaties zijn toegelicht, waarna is ingegaan op de toepassing van het GEA-framework bij meer complexe samenwerkingsvormen als allianties, ketensamenwerking en fusies. De functie en toegevoegde waarde van het GEA-framework in deze situaties wordt geduid. In lijn met de titel van het boek ‘GEA: Enterprisearchitectuur in de praktijk’ is deze presentatie met behulp van praktijkvoorbeelden verrijkt.

Jules de Ruijter: Het GEA-stappenplan 

Jules de Ruijter presenteert op UCGEA2019Daarna presenteerde Jules de Ruijter het ‘GEA-stappenplan’. Het nieuwe GEA-boek bevat een praktisch stappenplan voor het oplossen van bedrijfsvraagstukken, gebaseerd op jarenlange toepassing van GEA bij diverse organisaties. Jules gaf in zijn presentatie een toelichting op het GEA-stappenplan en ging daarbij met name in op de (ver)nieuw(d)e onderdelen en de relatie van GEA met portfoliomanagement. Het praktisch stappenplan helpt om GEA doeltreffend in te zetten bij actuele thema’s als digital transformatie en georganiseerde disruptie.

Rob Stovers: GEA en agile werken

Rob Stovers presenteert op UCGEA2019Tot slot legt Rob Stovers in zijn presentatie de relatie tussen GEA en agile werken.
In een organisatie worden door architecten verschillende instrumenten gebruikt. In het nieuwe GEA-boek is daarom veel aandacht voor de relatie tussen GEA en andere instrumenten, zoals strategische stuurinstrumenten, enterprisearchitectuurmethoden en -raamwerken en portfoliomanagement. Daarbij is de insteek dat instrumenten elkaar versterken en dat een gecombineerde toepassing meerwaarde heeft. In zijn presentatie ging Rob, ter illustratie hiervan, in op de combinatie tussen GEA en agile werken, waarbij met name de relatie met SAFe wordt uitgelicht.

Borrel

Na afloop van de presentaties maken veel aanwezigen gebruik van de mogelijkheid om het nieuwe GEA-boek met een eenmalige korting aan te schaffen. Tijdens de drukbezochte borrel werd volop nagepraat over het nieuwe GEA-boek. Al met al een geslaagde conference.

Locatie

Solventa
51-1 Wattbaan
Nieuwegein

Datum en tijdstip

26/06/2019
Start: 14:00 - Eind: 17:00