GEA Development Conference 2019

Datum: 28/11/2019

 

Laatste update: 25 okt 2019

De GEA Development Conference 2019 heeft als onderwerp ‘Het meten van samenhang’. Samenhang staat centraal in GEA en het kunnen meten van samenhang is een gewenste uitbreiding van de methode. Vanuit de twee ontwikkelsporen van GEA (het wetenschappelijke spoor en het praktijkspoor) wordt gewerkt aan het kunnen meten van samenhang. Tijdens de conference geven we inzicht in de status van de ontwikkelingen en gaan we zelf aan de slag met een pilotmeting.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur: Ontvangst

13.30 uur: Opening en een overzicht van de lopende ontwikkelingen van GEA

13.45 uur: Presentatie Joost Bekel – Een maat voor samenhang (het wetenschappelijke spoor)

14.45 uur: Pauze

15.00 uur: Presentatie/workshop Roel Wagter – Een meetinstrument voor samenhang (het praktijkspoor)

16.30 uur: Afsluiting en borrel


Een maat voor samenhang – Joost Bekel 

Om te overleven in een dynamische, complexe, moeilijk voorspelbare wereld, wordt samenhang steeds belangrijker. GEA stelt samenhang in de onderneming centraal. Een model voor het sturen op samenhang is ontwikkeld, inclusief enkele meetmodellen. Een generieke manier van meten van samenhang ontbreekt echter nog. Hoe te komen tot een generieke manier van meten van samenhang is het onderzoeksonderwerp van Joost Bekel. In zijn presentatie geeft hij inzicht in zijn onderzoek. Aan bod komen de drivers voor betere sturing en meer samenhang, de definitie van samenhang, wat een netwerkmodel kan bijdragen en welke verschillende calculatiemodellen voor samenhang er zijn. Op basis daarvan wordt een model voor calculatie voorgesteld. Er wordt ingegaan op welke aspecten nog moeten worden onderzocht, en hoe de indicator zou kunnen gaan werken in een ondernemingspraktijk. De mogelijkheid bestaat om als onderneming mee te doen in het onderzoek.


Foto van Roel Wagter

Een meetinstrument voor samenhang – Roel Wagter

In zijn presentatie/workshop ‘meten van samenhang’ gaat Roel Wagter beknopt in op wat samenhang is volgens het gedachtegoed van GEA. Vervolgens worden de deelnemers aan deze meeting verzocht in groepjes van 2 a 3 personen deel te nemen aan een pilotmeting met behulp van een onlangs hiertoe  ontwikkeld meetinstrument. De pilot heeft vooral tot doel om de bevindingen over het meetinstrument van de deelnemers te vernemen. Is het instrument begrijpelijk en hanteerbaar? In het laatste onderdeel van de workshop inventariseren we dan ook plenair de bevindingen.

Locatie

Solventa BV
Wattbaan 51-1
Nieuwegein

Datum en tijdstip

28/11/2019
Start: 13:00 - Eind: 16:30

Aanmelden