GEA Development Conference 2019

Datum: 28/11/2019

 

Laatste update: 10 dec 2019

Op 28 november 2019 vond de 2e GEA Development Conference plaats. Deze stond in het teken van het thema ‘Meten van samenhang’. Samenhang is de kern van het gedachtegoed van GEA en het kunnen meten ervan is van belangrijke toegevoegde waarde. Ongeveer 15 belangstellenden hebben zich verzameld in Nieuwegein om zich over ‘Meten van samenhang’ te laten bijpraten en er een actieve bijdrage aan te leveren.

Dagvoorzitter Rob Stovers opent de conference en licht de belangrijkste ontwikkelingen van GEA toe. Een belangrijke mijlpaal is het in juni verschenen boek ‘GEA Enterprisearchitectuur in de praktijk’, waar naast veel praktijk ook enkele verdiepingen en uitbreidingen van het gedachtegoed zijn opgenomen. Vanuit deze nieuwe basis is ook het opleidings- en certificeringsprogramma aangepast en aangevuld. Daarnaast loopt er nog een aantal wetenschappelijk onderzoeken waar gebruik wordt gemaakt van GEA en/of waar de resultaten ervan bijdragen aan het GEA-gedachtegoed.

Eén van die onderzoeken is ‘Quantifying Enterprise Coherence’van de eerste presentator: Joost Bekel. Hij neemt de aanwezigen mee in zijn onderzoek en de resultaten die dit tot nu toe heeft opgeleverd. In een steeds complexere wereld is samenhang een belangrijke asset om als organisatie ‘duurzaam te overleven’. En dan wil je samenhang ook kunnen uitdrukken in een cijfer, bijvoorbeeld om vergelijkingen met andere organisaties te kunnen maken of om te kunnen toetsen welk besluit het beste is. Belangrijk onderdeel van een instrument om samenhang te meten, is het ‘Calculation Model’. Joost laat twee modellen zien die, ieder op een heel verschillende manier, samenhang kunnen meten. In een kleine setting (die van een PSA en die van een Epic Start Architecture) zijn met deze methoden metingen verricht, waarbij de relatie tussen richtinggevende uitspraken en besluiten centraal staat. Deze metingen van ‘lokale samenhang’ lijken geschikt om (uiteindelijk) samenhang op enterpriseniveau te kunnen meten. Al is daarvoor nog veel aanvullend onderzoek nodig.

Na de wetenschappelijke benadering is het na een korte pauze tijd voor het praktische spoor. Roel Wagtergaat in op het instrument ‘GEA C-Index’, ontwikkeld vanuit het GEA-gedachtegoed en de praktische toepassing daarvan. De opzet van het instrument is gebaseerd op het feit dat samenhang wordt uitgedrukt in 10 elementen (5 voor zingeving en 5 voor vormgeving) en de relaties daartussen (binnen zingeving, binnen vormgeving en tussen zin- en vormgeving). Het feit dat die elementen er zijn en dat de relaties ertussen inzichtelijk zijn, zegt dus iets over de mate van samenhang. Op basis hiervan is een vragenlijst samengesteld die tijdens de conference door de aanwezigen wordt ingevuld. Met name de uitgebreide evaluatie helpt om het instrument verder te ontwikkelen. Er wordt gediscussieerd over volgorde, compleetheid en wegingsfactoren van de vragen. En over de toepassingsmogelijkheden van het instrument.

Na afloop van de presentaties wordt bij een borrel nagepraat. Al met al een geslaagde conference.

 

Locatie

Solventa BV
Wattbaan 51-1
Nieuwegein

Datum en tijdstip

28/11/2019
Start: 13:00 - Eind: 16:30