White paper nr. 2: De elementen van het “GEA-gebouw”

Afbeelding voor GEA Whitepapers

In dit white paper wordt ingegaan op de elementen van het stuurinstrument GEA en hun onderlinge verhouding. Ze vormen gezamenlijk het “GEA-gebouw”. In het bijzonder de elementen perspectief en principe zijn nader uitgediept, aangezien ze een essentiële rol vervullen in de beschrijving van het stuurmiddel.