GEA studiebegeleiding

De SGGEA biedt ondersteuning en begeleiding aan afstudeerders en promovendi. In veel gevallen wordt de studiebegeleiding verzorgd door dr. Roel Wagter. Elk onderzoek waarin GEA betrokken wordt, komt in aanmerking voor studiebegeleiding. Elke aanvraag wordt vooraf getoetst op de toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van het GEA gedachtegoed.

Bij interesse in GEA studiebegeleiding kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de Stichting Groeiplatform GEA

Voorbeelden van door SGGEA begeleide onderzoeken:

 • Quantifying enterprise coherence; Bekel, J., pending
 • De publieke waarde van Dynamische Overheidsorganisaties; Borkes, R., pending
 • Govern adaptability, Erren, B., pending
 • Dialogue based assessments, a new bread of assessments, Oude Wolbers, H., pending
 • To prove or disprove the overall performance of an enterprise is positively influenced by proper coherence among the key aspects of the enterprise; Uijen, R., pending
 • Governing IT services in an environment with multiple actors; Zee van der, S., pending
 • Hoe stuurt verantwoordelijk management in het MKB segment op de recente wetswijzigingen t.a.v. informatiebeveiliging, Valk van der, L.A., december 2017
 • De toegevoegde waarde van enterprise architectuur in een veranderde omgeving, Een zaak in Watermanagement; Alphen van, C.J.J., april 2017
 • Onderzoek naar het optimaliseren van legitimiteit bij Woningstichting Leystromen; Aerts,R., Heessels,R., Meulensteen,B., Suers,B., december 2016
 • Ontruimingsalarminstallatie Schiphol, Wagter, H., november 2016
 • Collaboration between a SSC and municipalities by governing coherence; Zee van der, S. & Erren B., mei 2016
 • Influences on the success or failure of mergers by governing coherence; Hugten van, L.R., juni 2015
 • IT Infrastructure Security Governance through GEA; Gelder van, S., mei 2010
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search