Opleidingen

Kennis over GEA én handvatten voor toepassing van GEA in de praktijk verkrijg je in een aantal geselecteerde opleidingen. Deze opleidingen worden verzorgd door erkende opleiders. De SGGEA accrediteert GEA opleidingen na toetsing van opleidingsmateriaal en docenten.

Het GEA gedachtengoed omvat naast het veelgebruikte ECF (enterprise coherence framework) ook het ECG (enterprise coherence governance- approach) en ECA (enterprise coherence-governance assessment). Kennis van alle drie deze onderdelen draagt bij aan succesvol inzetten van GEA.

Onderstaande opleiders zijn door de SGGEA geaccrediteerd:

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search