GEA certificeringen

De SGGEA biedt de mogelijkheid te certificeren in het GEA gedachtegoed. Bij succesvolle afronding van het examen wordt de titel Certified General Enterprise Architect toegekend. Deze titel wordt uitgegeven voor een periode van 3 jaar.

Examens voor certificering worden afgenomen door geaccrediteerde opleiders. Certificering kan op het niveau Foundation (kennis en inzicht, 40 meerkeuze vragen) en het niveau Practitioner (binnenkort beschikbaar, inzicht en toepassing, 12 vragen op basis van casussen). Beide examens toetsen kennis van de onderdelen ECF (enterprise coherence framework), ECG (enterprise coherende governance-approach) en ECA (enterprise coherence-governance assessment).

Onderstaande opleiders nemen examens af voor certificering:

Onderstaande personen zijn Certified General Enterprise Architect:

  • Richard Uijen
  • Lars van Hugten
  • Rob Stovers
  • Roel Wagter
  • Sipco van der Zee
  • Willem Krijgsman
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search