GEA Kop


groeiplatformgea.nl > Nieuws

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactWhite paper 8 beschikbaar

9-5-2008

Per heden, 9 mei 2008, is white paper 8: "G€A in relatie tot andere stuurinstrumenten" beschikbaar.

U kunt deze downloaden onder G€A resultaten 2008.

In deze white paper is G€A vergeleken met stuurinstrumenten welke vergelijkbare toepassing hebben, namelijk het willen bieden van een stuurinstrument voor organisaties om deze in sa-menhang te ontwikkelen en te sturen. Dit als randvoorwaarde om excellent te kunnen presteren. G€A is vergeleken met Balanced Scorecard, 7S-model, INK, Ex Ante Uitvoeringsanalyse en het Vierfasenmodel. De eerste drie instrumenten kennen een relatief brede acceptatie door de markt, het vierde instrument is ontwikkeld en wordt toegepast bij het Ministerie van Justitie en het vijfde instrument maakt een transitie door van de academische tekentafel naar de praktijk. Alle instrumenten zijn gepositioneerd op een viertal dichotomieën waarmee een aantal verschillen en overeenkomsten duidelijk zijn gemaakt. Vervolgens zijn per instrument de essenties belicht, zijn de overeenkomsten met G€A aangegeven en is ingegaan op de toegevoegde waarde van een gecombineerde toepassing met G€A.
Tot slot zijn een aantal conclusies geformuleerd welke kort geformuleerd inhouden dat G€A als exponent uit de architecturale stroming goede mogelijkheden biedt voor een gecombineerde toepassing met het vigerende stuurinstrumentarium van een organisatie en bijdraagt tot een betere sturing op samenhang.Presentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief