GEA Kop


groeiplatformgea.nl > Nieuws

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactUitnodiging GEA Sessie woensdag 23 maart 2016

17-2-2016

Uitnodiging GEA Sessie, woensdag 23 maart 2016

‘GEA Hands on Sessie: Agile Architectuur’

Wat: GEA sessie
Waar: Ringwade1, Nieuwegein (A-toren Ordina, Ruimte A11.6)
Wanneer: 23 maart 2016, ontvangst 13.00 uur, start 13.30 uur, einde 17.00 uur

In deze GEA-sessie gaan we in op het steeds belangrijker wordende thema ‘agile architectuur’ en voeren daarna met behulp van GEA via een aantal korte ‘sprints’ een actuele praktijkcasus uit.
De praktijkcasus behelst een lokale supermarkt die zich geconfronteerd weet met de komst van een relatief groot AZC in de nabije omgeving. De deelnemers ontwikkelen deze middag een integrale oplossingscontour voor dit vraagstuk ten behoeve van de supermarkt. Tot slot bestaan er deze middag de nodige mogelijkheden om te netwerken.
GEA staat voor ‘General Enterprise Architecting’. Vanwege het open karakter van het GEA-platform zijn de GEA sessies voor iedereen toegankelijk. In dit kader nodigen we u dan ook graag uit voor de GEA sessie van woensdag 23 maart 2016.

13.00 uur - 13.30 uur Ontvangst en opening
Dr. Roel Wagter (dagvoorzitter)

13.30 uur - 14.15 uur Agile & enterprise architectuur
Maryse Meinen MSc

14.15 uur - 14.30 uur GEA in een agile perspectief
Drs. Rob Stovers

14.30 uur - 15.00 uur Pauze

15.00 uur – 17.00 uur Hands on: casus supermarkt
Deelnemers

Agile & enterprise architectuur
Agile en architectuur, zijn dat water en vuur? In agile gaan we toch gewoon in multidisciplinaire teams aan de slag om in korte iteraties werkende software op te leveren? Zijn daar nog architecten bij nodig dan? Tegelijkertijd merken we dat in complexe organisaties architecten niet verdwijnen maar zelfs nodig lijken. Dit om complexe, teamoverstijgende problemen goed geadresseerd te krijgen en de samenhang tussen de teams niet verloren te laten gaan. Echter er is geen plek voor blauwdruk architecten, aan IT-kant niet en ook niet aan business zijde. Maar wat is er dan wel? Wat betekent agile voor architecten, het architectuurproces, de uiteindelijke architectuur en voor organisaties? In deze sessie gaat Maryse Meinen in op de betekenis van agile voor architectuur op business level en voor het architectuurproces.


GEA in een agile perspectief
GEA kent een aantal karakteristieken die uitstekend aansluiten bij het agile gedachtegoed. Door op een agile manier te sturen op samenhang wordt de wendbaarheid van organisaties vergroot. Met GEA is een organisatie in staat snel de juiste oplossingscontouren voor bedrijfsvraagstukken te ontwikkelen vanuit een actueel en samenhangend richtinggevend kader. Als opstap naar de praktijkcasus van deze middag wordt door Rob Stovers eerst beknopt de visie en werkwijze van GEA toegelicht inclusief een aantal karakteristieken die de agile eigenschappen van GEA benadrukken.


Hands on: casus supermarkt
De deelnemers ontwikkelen deze middag een oplossingscontour voor een actueel vraagstuk van een lokale relatief grote supermarkt. De context en een voorbereid GEA-light framework van deze supermarkt, alsook de context van het vraagstuk worden aan de deelnemers ter beschikking gesteld. De deelnemers werken vervolgens in een aantal groepen aan de oplossingscontour van dit vraagstuk waarna plenair zowel de inhoudelijke resultaten als de opgedane bevindingen van het doorlopen proces worden besproken.


Inschrijven
In geval van interesse in deze sessie kunt u zich aanmelden via roel.wagter@solventa.nl. We zien uw aanmelding graag tegemoet.Presentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief