GEA Kop


groeiplatformgea.nl > Nieuws

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactUitnodiging GEA-sessie woensdag 17 juni 2015

Uitnodiging GEA-sessie woensdag 17 juni 2015

19-5-2015

"Business Cases en GEA in de praktijk"

Architectuur ontwikkelt zich in hoog tempo van conceptuele beschrijvingen met een partiële scope op tactisch/operationeel niveau naar een stuurinstrument met een integrale scope op strategisch niveau. In deze GEA-sessie gaan de sprekers in op één van de steeds belangrijker worden stuurinstrumenten namelijk de business case. Ook wordt deze middag ingegaan op toepassing van GEA in de praktijk aan de hand van een casus bij de Erasmus Universiteit. Vervolgens wordt de levendige Linkedin discussie van het groeiplatform GEA betreffende de relatie tussen GEA en het fenomeen business case met de deelnemers in de zaal op een attractieve wijze voortgezet. In het laatste onderdeel van de bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen van GEA toegelicht.
GEA staat voor ‘General Enterprise Architecting’.

Om het open karakter van GEA verder vorm te geven is besloten de GEA sessies voor iedereen toegankelijk te maken. In dit kader nodigen we u dan ook graag uit voor de GEA sessie van woensdag 17 juni 2015.

Wat: GEA sessie
Waar: Ringwade1, Nieuwegein (A-toren Ordina, Ruimte A11.6)
Wanneer: 17 juni 2015, ontvangst 13.00 uur, start 13.30 uur, einde 17.15 uur.
Wie: Dr. Rob Meijer, Ing. Anton Opperman MIM, Drs. Cees Zoon

Het programma is als volgt:


Opzet en gebruik van business cases.
Rob Meijer zal in zijn inleiding ingaan op de belangrijkste uitkomsten van zijn promotieonderzoek "Businesscases voor grote ICT intensieve overheidsprojecten". Daarbij zal hij ook expliciet de relatie met architectuur leggen als middel om projecten en programma's op te zetten en te sturen. Zijn onderzoek betrof in de eerste plaats een analyse van de opzet en het gebruik van businesscases voor grote projecten en de problemen die zich bij zowel opzet als gebruik voordoen. In de tweede plaats ging het om het identificeren van verbeteringsmogelijkheden. Daartoe ontwikkelde hij ook een specifieke methodiek en testte deze. In zijn inleiding zal hij de stelling verdedigen dat de door hem geconstateerde problemen bij opzet en gebruik van businesscases ook voor architectuur heel herkenbaar zijn.

Dr. R.A.M. (Rob) Meijer is econoom en is vanaf 1985 op het terrein van informatie voorziening en automatisering in verschillende rollen werkzaam geweest binnen vooral de openbare sector. Zo was hij adviseur, programmamanager en interimmanager. Voorbeelden van functies zijn hoofd van de afdeling Informatiebeleid van de VNG, projectleider van de eerste contra-expertise op de NORA en programmamanager Vernieuwing Studiefinanciering. Ook was hij de eerste CIO Rijk. Rob is ook onderzoeker en publicist. Hij schreef vele artikelen over uiteenlopende onderwerpen binnen de overheidsinformatisering, met als focus financiële aspecten, projectmanagement en architectuur. In 2014 promoveerde hij op het onderwerp "Businesscases voor grote ICT intensieve overheidsprojecten".

Toepassing van GEA bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Anton Opperman geeft een presentatie over de toepassing van de GEA-methodiek binnen de context van de Erasmus Universiteit. Vanuit het strategische kader van de universiteit is toegewerkt naar toepassingen met GEA vanuit het beleidsterrein van het CIO Office (informatiestrategie, architectuur en het portfoliomanagement). Ingegaan zal worden op zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten van de GEA toepassing, de bereikte resultaten en geleerde lessen en succesfactoren.

Ing. Anton Opperman MIM is zijn loopbaan gestart vanuit zijn oorspronkelijke vakgebied als waterbouwkundige. Daarna heeft hij zich ontwikkeld tot bedrijfs- en informatiekundige en is sinds midden jaren ’80 werkzaam op het gebied van informatievoorziening. Hij heeft daarbij diverse functies en rollen vervuld, als lijnmanager, projectleider, management adviseur en informatiemanager. In de loop der jaren is zijn werkterrein verschoven van de private sector (bouw, industrie, financiele dienstverlening, telecom) naar de publieke sector (Rijks- en gemeentelijke overheid, uitvoeringsorganisaties, woningcorporaties). Momenteel is Anton werkzaam als informatiemanager binnen het CIO Office van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Live discussie: “GEA maakt de ‘Business Case’ overbodig”
In de LinkedIn group ‘GEA: General Enterprise Architecting’ wordt actief gediscussieerd over onderwerpen die gerelateerd zijn aan het gedachtegoed van GEA. Door het kernteam GEA worden daartoe regelmatig prikkelende stellingen geponeerd, zoals “Legacy systemen zijn te wijten aan het gebrek aan sturen op samenhang” en “het business-IT gat los je alleen op door het niet te hebben over business en IT, maar over enterprise”. Dat levert levendige discussies op, met inzichten en opinies vanuit veel verschillende posities en perspectieven.
Waar de discussie op LinkedIn stopt, gaat de GEA Groeiplatformsessie verder! Cees Zoon neemt u mee in de gevoerde discussie over de stelling “GEA maakt de ‘Business Case’ overbodig”. Hij doet dit in een aangename en interactieve werkvorm met een veranderde zaalopstelling. Hierbij discussiëren we verder over wat er in een organisatie nodig is om tot een goede business case te komen.
D

Drs. Cees Zoon is enterprise architect, lid van het kernteam GEA, bestuurslid GIA en heeft diepgaande ervaring in Financial Services. Zijn vergaande materiekennis vergemakkelijkt het oplossen van complexe problemen in deze gebieden. Hij heeft een reputatie opgebouwd van het leveren van hoge kwaliteit op zijn opdrachten; zijn samenwerking en coaching aanpak hebben een bewezen track record van het leveren van de beoogde resultaten. Zoon gebruikt architectuur als een middel om business -IT beslissingen en business transformaties te faciliteren.

Voortgang onderzoeksresultaten Stichting Groeiplatform GEA


Invloed van organisatiecultuur en organisatiestructuur op het succes dan wel falen van fusies.
Uit grootschalig onderzoek blijkt dat vele fusies falen en dat fusies vooral worden beschouwd vanuit een financieel perspectief. Echter, het blijkt dat de oorzaken van dit falen vooral liggen in andere perspectieven. Dit onderzoek richt zich met name op de perspectieven cultuur en structuur en wordt uitgevoerd met behulp van de methode GEA, om te ontdekken of GEA toepasbaar is en op welke manier.

Lars van Hugten, 24 jaar en student aan de Universiteit van Tilburg volgt de studie MSc Strategic Management en is in de laatste fase van het afstuderen. Hiervoor heeft hij de bachelor Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg afgerond.

Verhogen van de prestaties van Shared Service Centers (SSC's) door ‘sturen op samenhang’
In veel gemeenten in Nederland vinden gesprekken plaats om te onderzoeken of er een mogelijkheid is tot samenwerking in het kader van het aangaan van een Shared Service Centre. Het doel van een dergelijke samenwerking is de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren met het reduceren van kosten, verbetering van kwaliteit van bedrijfsprocessen en het verhogen van arbeidsproductiviteit. Het samenvoegen van de tot dan toe separaat uitgevoerde ICT-activiteiten in een gezamenlijk Shared Service Centre is een veelomvattend bedrijfsvraagstuk. Deze veelomvattendheid heeft zowel impact op de betrokken gemeenten, alsook op de vorming van het Shared Service Centre zelf. Het is ook een strategisch bedrijfsvraagstuk als gevolg van het relatief hoge investeringsniveau en de relatief lange tijdshorizon waarin moet worden gedacht en moet worden beschouwd en beheerd vanuit de consistentie van meerdere perspectieven. Overgaan tot een SSC heeft invloed op het geheel van de betrokken gemeenten, waardoor alle perspectieven worden beïnvloed. Het onderzoek “Verhogen van de prestaties van Shared Service Centers (SSC's) door sturen op samenhang” wordt uitgevoerd met behulp van de methode GEA bij een tiental gemeenten.

Ben Erren is lid kernteam GEA, business consultant en informatieanalist, ervaren IT-manager, docent, coach, mentor en assessor op het brede gebied van business en IT en voert samen met Sipco van der Zee in het kader van zijn studie Executive Master of Enterprise IT Architecture aan The autonomous management school of the University of Antwerp het onderzoek ‘Increasing the performance of SSc’s by governing coherence’ uit.

Sipco van der Zee, aspirantlid kernteam GEA, projectleider, ICT adviseur en servicemanager voert samen met Ben Erren in het kader van zijn studie Executive Master of Enterprise IT Architecture aan The autonomous management school of the University of Antwerp het onderzoek ‘Increasing the performance of SSc’s by governing coherence’ uit.

Inschrijven: Deelname aan deze GEA-bijeenkomst is gratis en beperkt tot ca. 60 personen. Schrijft u zich dus snel in via: roel.wagter@it-eye.nl

 

 


 Presentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief