GEA Kop


groeiplatformgea.nl > Nieuws

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactUitnodiging GEA-sessie woensdag 25 maart 2015

25-2-2015

Uitnodiging GEA-sessie woensdag 25 maart 2015 :
‘karakteristieken van de ‘third wave of architecture’


Wat: GEA sessie
Waar: Ringwade1, Nieuwegein (A-toren Ordina, Ruimte A11.6)
Wanneer: 25 maart 2015, ontvangst 13.00 uur, start 13.30 uur, einde 17.00 uur.
Wie: Frans van der Reep, Roel Wagter, Rob Stovers

Architectuur ontwikkelt zich in hoog tempo van conceptuele beschrijvingen met een partiële scope op tactisch/operationeel niveau naar een stuurinstrument met een integrale scope op strategisch niveau. In deze GEA-sessie gaan de sprekers in op de te onderkennen ‘waves of architecture’. Daarbij wordt vanuit een historisch perspectief ingegaan op de kenmerken van de eerste twee ‘waves of architecture’, vervolgens wordt een karakterisering van de derde wave toegelicht. De karakterisering van de derde wave vindt plaats aan de hand van een beschouwing van zeven karakteristieken die naar de mening van sprekers kenmerkend zijn, waarbij een bijzonder accent aan het kenmerk Recursiviteit wordt gegeven. Per karakteristiek wordt vervolgens toegelicht hoe met de methode GEA daaraan tegemoet gekomen wordt. In het laatste onderdeel van de bijeenkomst wordt de levendige Linkedin discussie van het groeiplatform GEA in deze met de deelnemers in de zaal op een attractieve wijze voortgezet.

 
GEA staat voor ‘General Enterprise Architecting’. Om het open karakter van GEA verder vorm te geven is besloten de GEA sessies voor iedereen toegankelijk te maken. In dit kader nodigen we u dan ook graag uit voor de GEA sessie van woensdag 25 maart 2015. Op deze middag staan 3 onderwerpen centraal:
 

1. Recursie herstelt de circle of life.
‘Hoe flexibeler de wereld wordt, des te belangrijker een heldere architectuur is!’ Dit geldt niet alleen voor ICT, maar ook bijvoorbeeld voor HRM, planologie en management.
Frans van der Reep was begin jaren ’90 verantwoordelijk voor proces- en IT-architecten van KPN. Mede op basis van de daar opgedane kennis en ervaring heeft Frans een aantal wetenschappelijke artikelen gepubliceerd waarin recursiviteit van gekozen structuren een belangrijke rol speelt. Hij zal ons in zijn opvattingen meenemen.

Drs. Frans van der Reep is een visionair die wereldwijd bekend staat om zijn nauwkeurige prognoses van zakelijke en technologische trends. Na getuige te zijn geweest van vele modeverschijnselen in bedrijfsadvies, wordt Frans gewaardeerd vanwege zijn vermogen om nutteloze hypes te herkennen en na te gaan of oplossingen echt bijdragen aan het daadwerkelijke probleem. Vanuit onderzoek en interviews die over de vele jaren zijn gepubliceerd heeft Frans inmiddels een reputatie voor het maken van ongewone voorspellingen die ondanks de heersende mening bijna allemaal werkelijkheid zijn geworden. Hij is een technologisch visionair, media futurist, game changer en een populaire inspirerende spreker. Bekend in zijn rollen als onderzoeker, trendwatcher, schrijver, podcaster en ondernemer, is hij lector Digital World aan de Inholland Hoge school te Rotterdam en Senior Strateeg bij Koninklijke KPN. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties binnen zowel de publieke en private sector gehad en is in 1997 geridderd door Hare Majesteit Koningin Beatrix voor bijdragen aan de samenleving. Hij publiceerde ook vele blogs, artikelen en boeken over de invloed en impact van het internet op domeinen binnen de businessarena.

 

2. Karakteristieken van ‘the third wave of architecture’
Gartner introduceerde op het Landelijk Architectuur Congres van 2012 de term ‘the third wave of architecture’ en stelde dat enterprise archictuur ‘outcome driven’ dient te zijn. Gartner geeft hierbij een aantal criteria aan waaraan enterprise architectuur in de third wave of architecture moet voldoen. Ons vallen een aantal zaken aan deze criteria op. Ook Gartner blijft nog steeds spreken in termen van ‘business’ en ‘IT’. Daarbij gaat het om criteria waaraan EA-deliverables moeten voldoen. Wij vinden in het geval het gaat om een karakterisering van de ‘third wave of architecture’ deze visie (van Gartner) getuigt van een te beperkte scope en dan ook niet het karakter heeft van een paradigm shift. In zijn presentatie gaat Roel Wagter in op wat naar zijn mening de karakteristieken van de ‘third wave of architecture’ zijn en geeft per karakteristiek aan hoe daar in de praktijk met de methode GEA invulling aan wordt gegeven.

Dr. Roel Wagter, partner bij IT-eye en gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het gebied van Enterprise Architecture is voorzitter van de Stichting Groeiplatform GEA. Hij heeft vele directie-, management- en adviesfuncties uitgevoerd waarin hij meer dan 30 jaar ervaring heeft opgedaan op het gebied van business en IT alignment. Roel is de founding father en eerste auteur van de internationaal bekende methode Dya® (Dynamic Enterprise Architecture). Begin 2006 nam hij het initiatief tot de ontwikkeling van ‘General Enterprise Architecting’ (GEA). Van 1990 tot heden publiceerde hij vele boeken, artikelen en wetenschappelijke papers op het gebied van Enterprise Architecture. Hij richtte in dit kader de Stichting Groeiplatform GEA op waaraan vele grote organisaties deelnemen vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschappelijke wereld (www.groeiplatformgea.nl).

3. Live discussie: “het business-IT gat los je alleen op door het niet te hebben over business en IT, maar over enterprise”
In de LinkedIn group ‘GEA: General Enterprise Architecting’ wordt actief gediscussieerd over onderwerpen die gerelateerd zijn aan het gedachtegoed van GEA. Door het kernteam GEA worden daartoe regelmatig prikkelende stellingen geponeerd, zoals “Legacy systemen zijn te wijten aan het gebrek aan sturen op samenhang” en “Een architectuur heeft geen kans van slagen als deze niet is gebaseerd op de bestuurlijke en organisatorische inrichting van een bedrijf” . Dat levert levendige discussies op, met inzichten en opinies vanuit veel verschillende posities en perspectieven. Waar de discussie op LinkedIn stopt, gaat de GEA Groeiplatformsessie verder! Rob Stovers neemt u mee in de gevoerde discussie over de stelling “Het ‘business-IT gat’ los je alleen op door het niet te hebben over business en IT, maar over enterprise”. Daarna discussiëren we verder over wat er in een organisatie nodig is om het business-IT gat te dichten of, beter nog, niet te laten ontstaan.
 

Drs. Rob Stovers is werkzaam bij Ordina Consulting, unit Business Architecture, en is een ervaren enterprise- en informatiearchitect. Hij heeft in diverse overheidsorganisaties (ministeries, uitvoeringsorganisaties, lokale overheid) de functie van architect vervuld en is momenteel werkzaam bij de Rechtspraak. Rob is lid van het kernteam GEA en bestuurslid van de Stichting Groeiplatform GEA.

 

Inschrijven
Deelname aan deze GEA-bijeenkomst is gratis en beperkt tot ca. 60 personen. Schrijft u zich dus snel in via roel.wagter@it-eye.nl.
 

Met vriendelijke groet,
namens het kernteam GEA,
Roel Wagter
Voorzitter Stichting Groeiplatform GEA.
 Presentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief