GEA Kop


groeiplatformgea.nl > Nieuws

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactOnderwerp Groeiplatform GEA-meeting 18 december 2013

15-10-2013

Beste GEA-deelnemers,

De volgende Groeiplatform GEA meeting staat gepland op woensdag 18 december 2013. Ontvangst 13.00 uur, start 13.30, einde ca. 17.00 uur, diner facultatief, locatie: Ordina, Ringwade 1, Nieuwegein, Ruimte toren A 11.3

Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals de status van de GEA-ontwikkelingen staat deze middag staat in het licht van het onderwerp ‘openhartig managen’
Peter Rhebergen van Willems & Partners zal deze middag een inleiding geven op dit onderwerp waarbij voor een ieder van ons de uitdaging is weggelegd om de relaties tussen ‘openhartig managen’ en GEA te duiden.

In organisaties is altijd veel aandacht voor de harde kant ervan, de systemen, structuren, infrastructuren, diensten, producten en processen. Ook de samenhang tussen deze componenten is een breed uitgewerkt thema. Opvallend is, dat daarbij het gedrag van mensen, dus managers en medewerkers, veel minder aandacht krijgt. Gedrag lijkt vaak als gegeven te worden beschouwd of als onbekende en onvoorspelbare factor. Toch bepaalt dit organisatiegedrag bijna altijd het succes van voorgenomen veranderingen. Doen mensen wat de bedoeling is of doen ze dat niet?
Om gedrag van mensen te beïnvloeden is een scala aan methoden, visies, samenwerkingsvormen ontwikkeld. Deze gaan vaak uit van verleidingstechnieken met behulp van beloning met geld, promotie, uitdagend werk, lease-auto, etc. Andere technieken gaan uit van een (soms heel lichte en bijna altijd acceptabele) vorm van dwang. Dat varieert tussen het onthouden van verhoging van beloningen tot ontslag in het extreme geval. Natuurlijk zijn er ook managementvisies die meer leunen op inspraak, samenwerken, teambuilding. Maar daarbij wordt de medewerker meestal toch als productiemiddel gezien. Weliswaar een productiemiddel dat je heel zorgvuldig moet behandelen en onderhouden, maar toch…..productiemiddel. We zijn gewend om zo te managen en gemanaged te worden, want zo werd het altijd gedaan. De grote vraag is vervolgens, of we met de resultaten van dergelijke visies en technieken tevreden zijn. D.w.z. vinden we, dat deze aanpak met voldoende zekerheid het gewenste resultaat van ons management oplevert? Het antwoord zal meestal zijn: “Nee!”. Want medewerkers verzetten zich nog te vaak, vertonen weerstand, denken in termen van wij (de medewerkers dus) en zij (de leiding), bijna vijandbeelden. Dus het zou beter moeten.

De vraag is dus of we met onze focus op de “harde” kant van organisaties voldoende organisatiecomponenten zichtbaar hebben gemaakt en in onderling verband hebben gebracht, om de gewenste resultaten te behalen. Het te verwachten gedrag is voor ons daarbij de grote onbekende, die we buiten onze modellen en schema’s houden. Het zou heel erg nuttig zijn als we een benaderingswijze aangereikt krijgen, die ons helpt om mensen waarmee we willen samenwerken zo kunnen aanspreken, dat hun gedrag in de pas loopt met wat ook voor ons de beste richting is. Betrokken mensen, die zelf initiatieven nemen die afgestemd zijn op de eigen behoeften en die van de organisatie, dat is toch wat we eigenlijk het liefst zien?

Willems & Partners heeft een visie ontwikkeld op management en gedrag, waarmee die complexe gedragscomponent begrepen kan worden. En zulk inzicht biedt de mogelijkheid om dat gedrag te veranderen of er tenminste meer en duurzame invloed op uit te oefenen. Die visie wordt onder de naam “Openhartig Managen” uitgedragen en in interim- en projectmanagementopdrachten ingezet. Peter Rhebergen is één van de partners die dit gedachtegoed heeft ontwikkeld en hij wil ons graag informeren over achtergrond en toepassingsmogelijkheden ervan. Hij zal daarbij focussen op situaties die we uit de GEA-praktijk kennen.


CV van Peter Rhebergen

Na zijn studie elektrotechniek en bedrijfskunde aan de TU Twente is Peter Rhebergen in een breed scala aan advies– en managementfuncties actief geweest bij KLM, Van Dien & Co Organisatie, en de adviesbureaus van Volmac en Capgemini en vanaf 1997 als zelfstandig manager en adviseur. Hij werkte jarenlang als adviseur op het gebied van organisatie en ICT voor verschillende organisaties, zowel bedrijven als overheden. Hij was enkele jaren verantwoordelijk voor het externe advieswerk van een grote dienstverlenende onderneming en gaf in die functie leiding aan 80 business-consultants. De laatste jaren is hij als CMC-gecertificeerd organisatieadviseur, en als Prince2 gecertificeerde project– en interimmanager vooral actief binnen de (landelijke) overheid en bedrijven.

Peter Rhebergen is zijn adviesloopbaan gestart als adviseur gericht op de “harde” kant van organisaties. Maar de laatste jaren heeft hij zich helemaal gewijd aan het onderzoeken van de gedragskant. Daarbij was hij ook geïnteresseerd in de manier waarop deze “zachte” kant ook door meer technisch georiënteerde adviseurs en managers zou kunnen worden gehanteerd. Zo heeft hij met enkele collega’s “Openhartig managen volgens de Montalto Methode” ontwikkeld. Dat is een aanvulling op de gebruikelijke benadering van management. Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun gedrag onvoldoende aansluit bij de doelen van de organisatie. Onderzoek van succesvolle projecten en organisaties laat zien dat resultaten verbeteren naarmate er meer verbinding is tussen medewerkers en organisatie. Dit werkterrein is de laatste jaren de belangrijkste focus van Peter Rhebergen.

Wij hopen natuurlijk weer op een hoge opkomst. Ik stuur separaat een vergaderverzoek.

Met vriendelijke groet mede namens het kernteam GEA,

Roel Wagter
 Presentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief