GEA Kop


groeiplatformgea.nl > Nieuws

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactGEA OPEN

GEA OPEN

13-7-2009


Annoncering: “GEA Open”


Om topprestaties te kunnen leveren, is een goede samenhang in organisaties een voorwaarde. Via een 3 jarig innovatieprogramma zijn we er in geslaagd een stuurinstrument te ontwikkelen dat deze samenhang inzichtelijk en bestuurbaar maakt. Toepassing van dit instrument verhoogt het bestuurlijk vermogen, dat nodig is om adequaat in te kunnen spelen op veranderthema’s zoals:
• Hoe kunt u strategische besluitvormingsprocessen meer geobjectiveerd  en transparant laten verlopen?
• Hoe kunt u alle belangrijke bestuurlijke invalshoeken integraal daarbij betrekken?
• Hoe kunt u inconsistenties en suboptimalisaties op alle geledingen van uw organisatie oplossen c.q. voorkomen?
• Hoe kunt u sneller en effectiever inspelen op belangrijke veranderingen in de markt?
• Hoe bereikt u dat ICT vanuit een integrale benadering aangestuurd wordt zodat deze naadloos deel uitmaakt van een te ontwikkelen bedrijfsoplossing?
Toepassing van dit stuurinstrument resulteert in integrale oplossingsrichtingen én aanpakkeuzen van majeure bedrijfsvraagstukken, bijdragend aan een duurzame passende samenhang in de organisatie.

Achttien grote organisaties hebben een jaar gewerkt aan het ontwikkelen van deze visie op “sturen op samenhang” en twaalf organisaties hebben vervolgens gedurende twee jaar die visie doorontwikkeld naar een concreet strategisch stuurinstrument. Een stuurinstrument dat zich in belangrijke mate onderscheidt van instrumenten als: Balanced Score Card, INK, 7S-model, etc. De beschrijving van dit instrument en de toepassing ervan is op 10 februari 2009 gepubliceerd in boekvorm:
Sturen op samenhang op basis van GEA, R. Wagter 2009, Van Haren Publishing, ISBN 978-90-8753-406-6

Auteur en uitgever verklaren hierbij dat GEA een open standaard is.

GEA is ontwikkeld door een groeiplatform, bestaande uit achttien grote organisaties vanuit het bedrijfsleven, overheid en wetenschappelijke wereld, met de intentie de resultaten ter beschikking te stellen aan de markt. Iedere partij is dan ook gerechtigd zonder enig voorbehoud GEA in de eigen organisatie te implementeren.
Teksten uit het betreffende boek zijn onder normale bronvermelding vrij te gebruiken.
Het ligt in het voornemen GEA in het Engels te vertalen en onder te brengen in The Open Group.
Om het nut van GEA voor iedereen zo toegankelijk als mogelijk te maken is de volledige tekst van het boek kosteloos te downloaden op www.groeiplatformgea.nl (zie in de linkerkolom van deze webpagina), alsook op http://www.vanharen.net .De Meern, 2 juli 2009                    Zaltbommel, 2 juli 2009


Roel Wagter                                    Frank Noë
Auteur                                              Van Haren PublishingPresentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief