GEA Kop


groeiplatformgea.nl > Nieuws

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactLac 2008

4-12-2008

Op 26 en 27 november was het weer zover. Het Landelijk Architectuur Congres 2008.
Daarbij mocht dit congres zich in haar 10-jarig bestaan verheugen. Alle reden voor Ordina Consulting om wederom prominent aanwezig te zijn op dit jaarlijkse festijn dat ca. 800 bezoekers trekt. En hoe? Dit jaar verzorgde Ordina twee complete tracks en twee stagelezingen.

Op de eerste dag Verzorgde Jan Campschroer een stagelezing over het onderwerp: “Flexibel? Als ik jou was dan begreep jij mij beter”. Gerrit-Jan Obers hield zijn stagelezing over: “Bedrijfsarchitectuur? Valkuil voor informatiearchitecten”. Tevens bood dit platform voor Gerrit-Jan de mogelijkheid om zijn pas verschenen boek “Grip op processen in organisaties” goed onder de aandacht te brengen. (Van Haren Publishing ISBN 978-90-8753-226- 0).

 Op de tweede dag verzorgde Ordina twee tracks.
Een track “Service Oriented Architectuur: condities voor succes” waar, onder de begeleiding van trackleiders Art Ligthart en Linda Terlouw van Ordina, Guus van der Meulen (Ordina), Simone Dobbelaar (IND) en Henk Kraaijenhof (Allosta BV) een lezing hielden.
De andere track “Enterprise Architectuur: strategisch specialisme voor inhoudelijke sturing,” onder begeleiding van trackleider Roel Wagter, bestond uit een samenhangend geheel van vijf lezingen. Ik zoem op de 2e track in. Roel gaf de aftrap met een lezing “Outsourcing beter bestuurd met Enterprise architectuur”. Hij zette het G€A-concept van Ordina uiteen en liet zien aan de hand van een praktijkcasus waarin een outsourcing speelde, hoe met behulp van dit concept tot een adequate besturing van de casus gekomen is. Zie voor G€A, dat staat voor General €nterprise Architecturing www.groeiplatformgea.nl. Ook Roel maakte tijdens zijn presentatie van de gelegenheid gebruik om zijn boek “Sturen op samenhang op basis van G€A” te annonceren. (Van Haren Publishing, ISBN 9789087534066). Zijn lezing werd direct gevolgd door een presentatie van Prof. dr. H.A. Proper (Radboud Universiteit Nijmegen) met de titel “Inhoudelijke sturing: de toegevoegde waarde van Enterprise Architectuur”. In deze presentatie gaat Erik in op de inhoudelijk sturende rol van enterprise architectuur bij de transformatie/evolutie van enterprises. Met de inhoudelijk sturende rol doelt hij op het feit dat het primair gaat om de systemen (de keten, de onderneming, de applicaties, etc.) die getransformeerd worden, en niet over het transformatieproces zelf. Hij legde goed de relatie met het G€A-concept dat juist wel een sterke procesoriëntatie heeft. De middag startte met een aftrap in deze track door Prof. dr. A.P. de Man (VU, A,dam) met als onderwerp “Alliantiebesturing: simultaan schaken op meerdere enterprise architectuurborden”. Ard-Pieter ging in op de situatie dat steeds meer bedrijven samenwerken in allianties en de gevolgen hiervan voor hun enterprise architectuur. Het koppelen en ontkoppelen van systemen (in brede zin) wordt van steeds groter belang voor effectieve samenwerking over de organisatiegrenzen heen. Aan de hand van cases maakt Ard-Pieter duidelijk wat het effect is van deze samenwerking op de wederzijdse systemen. Essentieel punt is, zo stelt Ard-Pieter, dat architectuur beter moet gaan aansluiten bij deze ontwikkeling richting samenwerking, die zich in de business voordoet. Aan de hand van de Senseo-casus toonde Ard-Pieter hoe met behulp van het G€A-concept deze aansluiting gerealiseerd kan worden. De 4e lezing werd verzorgd door Drs. T.P. Luken (lector Fontys Hogeschool) met het onderwerp “Zijn competenties meetbaar?” Aan de hand van een concreet project verheldert Tom het competentiebegrip. Als men competenties wil meten, stuit men op lastige problemen. Tom verduidelijkt hoe het competentiebegrip toch kan helpen bij het realiseren van samenhang in en bij de selectie en ontwikkeling van functionarissen. Zijn presentatie levert inzicht op een begrippenkader. Dit inzicht wordt in het vervolg van de track gebruikt om de functie van en eisen aan de enterprise architect scherp in beeld te krijgen. In de laatste lezing licht Dirk Witte (Ordina) een onderdeel van het G€A-concept toe met zijn lezing “De Enterprise architectuur competentiematrix”. Dirk gaat in zijn presentatie in over de mens achter architectuur. Aspecten waar hij nader op in gaat: Hoe ziet het competentieprofiel van een enterprise architectuurfunctie er uit? Op welke competenties differentieert een E.A.-functie van een I.A.-functie? Welke rollen en taakgebieden binnen E.A. onderkennen wij? Ook geeft hij een toelichting op het onderzoek dat tot deze resultaten geleid.
Al met al, gezien de volle zalen en positieve reacties een geslaagd event.
Al de hierboven vermelde presentaties kunt u downloaden via www.groeiplatformgea.nl
(zie in de linkerkolom bij links, congressen, lac2008)


Roel Wagter
Partner Ordina


Presentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief