GEA Kop


groeiplatformgea.nl > GEA resultaten 2012 > Hoofdstuk boek: Waarde van ‘sturen op samenhang’ via recursiviteit en projectie, hoofdstuk 3.3 NAF jubileum boek 2012

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
-Hoofdstuk boek: Waarde van ‘sturen op samenhang’ via recursiviteit en projectie, hoofdstuk 3.3 NAF jubileum boek 2012
-Paper The Extended Enterprise Coherence-governance Assessment
-Paper Enterprise Coherence in the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment
-Paper A Practice-Based Framework for Enterprise Coherence
-Paper On the use of GEA at the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment
-Paper Enterprise Architecture: A strategic specialism
-Artikel TOGAF en GEA: een gouden koppel?
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactHoofdstuk boek: Waarde van ‘sturen op samenhang’ via recursiviteit en projectie, hoofdstuk 3.3 NAF jubileum boek 2012

 

Waarde van ‘sturen op samenhang’ via recursiviteit en projectie, hoofdstuk 3.3 NAF jubileum boek 2012

Samenvatting
In deze bijdrage gaan wij in op de waarde van ‘sturen op samenhang’. We laten zien dat deze waarde zowel tot uitdrukking komt op het overkoepelende bedrijfsniveau, als op en tussen hiërarchisch lagere besturingsniveaus, als in allianties waar de enterprise deel van uitmaakt. In onze visie leidt ‘sturen op samenhang’ in organisaties tot betere prestaties [9]. Wij zien enterprisearchitectuur (EA) als een instrument dat bij uitstek geschikt is om ‘sturen op samenhang’ inhoud te geven. Diverse onderzoeken hebben echter geleerd dat het in vele organisaties schort aan ‘sturen op samenhang’ [10, 15]. Dit betekent dat organisaties een enorme potentie onbenut laten. Wij zoeken hiervoor een uitweg door onszelf de vraag te stellen: hoe kan sturen op samenhang in organisaties, inclusief hun samenwerkingsverbanden, worden verbeterd? Hierbij denken wij aan vragen als: hoe kunnen onze nieuwste inzichten op het gebied van EA worden toegepast op meerdere niveaus binnen een organisatie om verticale samenhang te bevorderen? Maar ook: hoe te sturen op samenhang tussen een holding en daaronder sorterende divisies? En: hoe te sturen op samenhang in het geval van (out)sourcing c.q. de vorming van strategische allianties? En ook: hoe te sturen op horizontale (procesgerichte) samenwerking (tussen businessunits of op basis van ketenintegratie)?
Wij hopen met deze bijdrage een aantal handvatten aan te reiken die leiden tot nieuwe inzichten en hopelijk vele zinvolle discussies. Dit om met elkaar ons mooie vakgebied weer een stukje verder te brengen.
 Presentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief