GEA Kop


groeiplatformgea.nl > GEA resultaten 2012 > Artikel TOGAF en GEA: een gouden koppel?

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
-Hoofdstuk boek: Waarde van ‘sturen op samenhang’ via recursiviteit en projectie, hoofdstuk 3.3 NAF jubileum boek 2012
-Paper The Extended Enterprise Coherence-governance Assessment
-Paper Enterprise Coherence in the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment
-Paper A Practice-Based Framework for Enterprise Coherence
-Paper On the use of GEA at the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment
-Paper Enterprise Architecture: A strategic specialism
-Artikel TOGAF en GEA: een gouden koppel?
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactArtikel TOGAF en GEA: een gouden koppel?

In het voorjaarsnummer van TIEM nr. 44 is ons artikel 'TOGAF en GEA; een gouden koppel?' verschenen. Klik op de link voor een gratis download. (Helaas is tijdens het drukproces figuur 3 en 4 omgewisseld; binnenkort komt een gecorrigeerde versie hiervoor in de plaats)

In de praktijk komen wij meerdere enterprise architectuur methoden tegen. Ook zien wij dat er op de geclaimde successen van toepassing vaak het nodige af te dingen valt. Vrijwel allemaal hebben deze methoden, en zo ook TOGAF (The Open Group Architecture Framework), hun wortels in het IT-domein. Dit geldt niet voor de methode GEA (General Enterprise Architecting). GEA is vanuit een bedrijfskundige invalshoek ontwikkeld. Dit verschil inspireerde de auteurs om te onderzoeken hoe TOGAF en GEA zich tot elkaar verhouden en op zoek te gaan naar de meerwaarde van een gecombineerde toepassing. Voor dit onderzoek maken we gebruik van TOGAF versie 9. TOGAF en GEA zijn vergeleken om te onderzoeken in hoeverre deze raamwerken elkaar overlappen, elkaar tegenspreken of elkaar aanvullen.
In dit artikel beschrijven we eerst in het kort TOGAF en GEA. Daarna gaan we in op de overeenkomsten en verschillen tussen beiden. Achtereenvolgens komen de achtergronden van de methoden aan de orde, de positionering, doelstellingen en scope van beide en tot slot een aantal inrichtingsaspecten. De bevindingen werken we uit in een aantal handvatten waarmee we de sterke punten van beide architectuurraamwerken kunnen combineren tot een krachtig raamwerk voor enterprise architectuur.

 Presentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief