GEA Kop


groeiplatformgea.nl > GEA resultaten 2008 > De GEA architectuurfunctie: strategisch specialisme

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
-De GEA architectuurfunctie: strategisch specialisme
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactDe GEA architectuurfunctie: strategisch specialisme

In deze white paper worden de taakgebieden van de Enterprise Architectuurfunctie in verband gebracht met de daarvoor benodigde competenties, uitgedrukt in kennis, attitude en vaardigheden. De Enterprise Architectuurfunctie kent verschillende rollen, uiteenlopend van leidinggevend via adviserend en ontwerpend tot beherend. Kijkend naar het competen-tieprofiel, worden aan de EA Strateeg en EA ontwerper de zwaarste eisen gesteld. Zo valt op dat de Enterprise Architectuurfunctie voor deze rollen sterk leunt op competenties die de ingrediënten vormen van (inhoudelijk) leiderschap: organisatiesensitiviteit doorleefd met inzicht en visie als basis voor besluitvaardigheid en overtuigingskracht. Kort samengevat creëren voornoemde rollen de kaders, terwijl de andere rollen als EA Programma-architect en EA Beheerder deze kaders vooral toepassen. De Enterprise Architectuurfunctie kent een competentieprofiel dat significant afwijkt van dat van de Informatiearchitectuurfunctie. Hiermee is een bijdrage geleverd aan de missie om management te overtuigen dat Enterpri-se Architectuur niet slechts een “ICT-aangelegenheid” is.
Het GEA-competentieprofiel biedt adequate handvatten om het “voorafsturen op samen-hang” op enterprise niveau juist te bemensen.

Hier te downloaden: De GEA architectuurfunctie: strategisch specialismePresentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief