GEA Kop


groeiplatformgea.nl > Organisatie

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
-Donateurs
-Sponsored by:
-Deelnemers 2014
-Deelnemers 2013
-Deelnemers 2012
-Deelnemers 2011
-Deelnemers 2010
-Deelnemers 2009
-Deelnemers 2008
-Deelnemers 2007
-Deelnemers 2006
-Commissie van Aanbeveling
-Sprekers/thema's
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactOrganisatie

De organisatie van dit ontwikkelingstraject bestaat uit de volgende samenwerkende onderdelen, waarbij afhankelijk van de fasering, bepaalde onderdelen zwaarder dan wel lichter aan bod zijn.

  • Kerngroep van 8 personen die “de kar trekt” ten tijde van de visieontwikkeling;
  • Klankbordgroep van ca. 30 personen die de resultaten van de kerngroep gedurende alle fasen becommentarieert;
  • Klantreferentiegroep van ca. 20 grote organisaties die de resultaten van de kerngroep gedurende alle fasen toetst;
  • Kerngroep van 4 personen die de doorontwikkeling naar producten en diensten ter hand neemt;
  • Groeiplatform van 12 grote organisaties waarmee in nauwe samenwerking, op basis van de ontwikkelde visie, GEA doorontwikkeld wordt naar producten en diensten;
  • Radboud Universiteit Nijmegen waarmee de wetenschappelijke onderbouwing van diverse elementen van GEA plaatsvindt;
  • Ontwikkelingstry-outs met specifiek benoemde organisaties;
  • Commissie van Aanbeveling bestaande uit toonaangevende vertegenwoordigers uit wetenschap en bedrijfsleven met wie koers en resultaten getoetst worden;
  • Sprekersgroep van gerenommeerde sprekers die gedurende het traject lezingen over relevante onderwerpen verzorgen ter inspiratie;
  • Een promotieteam dat gedurende de laatste fase ondersteuning biedt bij de implementatie en de nodige promotieacties uitvoert.


Presentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief