GEA Kop


groeiplatformgea.nl > Welkom

Welkom
GEA opleidingen
GEA studiebegeleiding
GEA boek: Enterprise Coherence Governance
GEA proefschrift
GEA boek: Sturen op samenhang op basis van GEA
Visie
Organisatie
GEA resultaten 2017
GEA resultaten 2016
GEA resultaten 2015
GEA resultaten 2014
GEA resultaten 2013
GEA resultaten 2012
GEA resultaten 2011
GEA resultaten 2010
GEA resultaten 2009
GEA resultaten 2008
GEA resultaten 2007
Links
GEA extranet
ContactWelkom

STICHTING GROEIPLATFORM GEA,
AANGENAAM KENNIS TE MAKEN!


Begin 2006 is in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, Public Research Centre Henri Tudor in Luxemburg, bedrijfsleven en overheid, een innovatieplatform gestart onder de naam: General Enterprise Architecting (GEA)

In februari 2013 is dit platform overgegaan naar een stichtingsvorm onder de naam:

Stichting Groeiplatform GEA (SGGEA) 

De stichting heeft ten doel:
a. het doorontwikkelen, het delen, het onderhouden en het bevorderen van de toepassing van het gedachtegoed van General Enterprise Architecting - (GEA-gedachtegoed);
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 

Het rijkelijk gevarieerde programma met interactieve inbreng en interactie van deelnemers, afgewisseld met gepresenteerde kennis van vak-experts, resulteert in het opstellen van praktisch bruikbare stuurmiddelen op het terrein van “sturen op samenhang”. Ieder kwartaal organiseert de Stichting bijeenkomsten waar de resultaten van de continue doorontwikkeling van GEA  over het voetlicht wordt gebracht. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. 

In 2007 en 2008 is de in 2006 ontwikkelde visie met twaalf medefinancierende partijen uitgewerkt naar concrete stuurinstrumenten.

Sinds 2009 wordt met dezelfde partijen GEA gekoppeld aan strategische issues als Alliantiemanagement, E-Overheid, Outsourcing, e.d. Daarnaast wordt feedback verkregen uit toepassing van GEA verwerkt.

In 2009 is GEA gepubliceerd via het boek Sturen op samenhang op basis van GEA; ook zijn vele artikelen vanaf dat moment met regelmaat in de vakpers verschenen.

In 2010 is GEA als 'open standaard' verklaard. Parallel aan deze ontwikkelingen wordt GEA wetenschappelijk onderbouwd in nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en het Public Research Centre Henri Tudor in Luxemburg.

In 2007 tot en met 2015 zijn 9 white papers, 8 Industrial papers, 9 scientific papers, 2 boeken en een proefschrift gepubliceerd.  
 

In de linkerkolom treft u al de (gratis) te downloaden white papers, industrial papers, scientic papers, het  boek Sturen op samenhang op basis van GEA en het proefschrift Enterprise Coherence Governance aan. Presentaties GEA meeting 22 maart 2017 beschikbaar
De presentaties van de GEA meeting van 22 maart 2017 zijn beschikbaar via http://www.groeiplatformgea.nl/default.asp?id=...
Meer...
 


Uitnodiging GEA Sessie woensdag 22 maart 2017
Uitnodiging GEA Sessie Woensdag 22 maart 2017   ‘GEA® en BIZBOK® een gouden koppel?&rsqu...
Meer...
 


Presentaties GEA meeting 7 december beschikbaar
De presentatires van de GEA meeting van 7 december 2016 kunt u downloaden via: http://www.groeiplatformgea.nl/default.as...
Meer...
 


Nieuwsarchief