Organisatie

Stichting Groeiplatform GEA (SGGEA)

De stichting Groeiplatform GEA heeft als doel de toepassing van het gedachtegoed van General Enterprise Architecting te bevorderen (GEA-gedachtegoed), alsook het doorontwikkelen, het delen en onderhouden ervan.

De SGGEA stimuleert het gebruik van GEA door kennis te delen over opgeloste vraagstukken en de daarin behaalde resultaten. Daarnaast door de inzetmogelijkheden van GEA te duiden voor specifieke soorten vraagstukken. Door bijeenkomsten te organiseren brengt de SGGEA organisaties en architecten bijeen en draagt zij bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring.

Binnen het GEA-gedachtegoed is naast het oplossen van vraagstukken ook veel aandacht voor de functie Enterprise Architect en de ontwikkeling daarvan. De kennis en ervaringen van deze onderdelen van GEA komen ook aan de orde tijdens de diverse bijeenkomsten.

Ten aanzien van de doorontwikkeling van GEA stimuleert en begeleidt SGGEA het uitvoeren van onderzoek, doorgaans in de vorm van afstudeeronderzoeken en promotieonderzoeken. SGGEA brengt onderzoekers in direct contact met architecten die GEA in de praktijk toepassen. Door de balans te bewaken tussen toepassing en wetenschap – die voortkomt uit de samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en het Luxembourg Institute of Science and Technology te Luxemburg – borgt SGGEA de praktische waarde van het GEA-gedachtegoed.

Naast het bestuur is een Kernteam werkzaam voor verbreding van de toepassing en de doorontwikkeling van GEA. Voor specifieke thema’s als certificering, marketing of actuele inhoudelijke ontwikkelingen worden gericht werkgroepen samengesteld.

­­Visie

De visie van SGGEA is dat “bedrijfsvraagstukken worden effectiever opgelost als ze worden beschouwd vanuit een integraal en samenhangend richtinggevend kader, waarbij alle voor het bedrijfsvraagstuk relevante invalshoeken en stakeholders zijn meegenomen”.

De visie van SGGEA is grotendeels gebaseerd op de stellingname dat er een verband bestaat tussen de (mate van) samenhang in een organisatie en haar performance.

In het uitgewerkte GEA-gedachtegoed is de rol van Enterprise Architect nadrukkelijk benoemd bij het oplossen van complexe bedrijfsvraagstukken. Onderdeel van de visie van SGGEA is dat een aanpak voor de ontwikkeling van de (enterprise) architectuurfunctie onmisbaar is.

De visie komt tot uitdrukking in een aantal karakteristieken van GEA:

  • Sturen op samenhang: Performanceverbetering door sturen op samenhang betreffende Zingeving en Vormgeving van een organisatie.
  • Integraal: Enterprise is één geheel – samenhang tussen alle bedrijfsaspecten.
  • Co-creatie: Alle stakeholders dragen bij een de integrale oplossing voor vraagstukken – vergroot draagvlak en bevordert samenwerking bij implementatie.
  • Holistisch: Synergie door beschouwing van een vraagstuk vanuit alle Perspectieven.
  • Organische groei: oplossen van opeenvolgende bedrijfsvraagstukken met continu inzicht in de samenhang binnen de organisatie – past in Agile werkwijze.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search